Ansvarsområder

Grundejerforeningens ansvar er beskrevet i vedtægterne, og omfatter vedligehold af vejbelægning og grønne områder. Desuden sørger vi for saltning og evt. snerydning, når det er nødvendigt – kontakt bestyrelsen, hvis I synes, det mangler.

Grundejerforeningens ansvarsområde er beskrevet her: Kort over vores område – Grundejerforeningen Romerriget

Vejbelægning omfatter:

 • Romervej (asfalt slidlag)
 • Keltervej (S-sten)
 • De dele af Jernaldervej, som er belagt med S-sten

Grønne områder omfatter:

 • Græsklipning på alt græs indenfor volden
 • Kantklipning på Jernaldervej på siden mod Romervej
 • Det grønne areal mellem Keltervej og Jernaldervej
 • Arealer, der støder op til de dele af Jernaldervej, der er belagt med S-sten, som ikke tilhører en matrikel

Vi har umiddelbart ikke lov til at klippe rabatten mellem cykelstien og Jernaldervej, men kan godt kontakte kommunen og forsøge at påvirke dem.

Kommunens ansvar:

Resten af Jernaldervej er kommunens område, som også omfatter:

 • Cykel- / gangstien
 • Græsrabatten mellem stien og Jernaldervej
 • Græsrabatten ud mod Bronzealdervej
 • Regnvandsopsamlingsdammen (søen) og græsarealet omkring den (Forsyningens område)

Vores ansvar for vedligehold af grønne arealer omfatter ikke ukrudtsfjerning og træbeskæring i de nyanlagte bede på Romervejs ulige numre. Det er kommunens ansvar indtil 2025.

Vores aftale med Entreprenørfirma Steen Hansen ApS omfatter følgende:

 • Halvårlig a conto betaling: 25.000 kr. inkl. moms.
 • Græsslåning 20-24 gange årligt
 • Trimning hver 2.-3. gang ved græsslåning
 • Gødning 1 gang årligt
 • Klipning af læbælte og støjvold 1 gang årligt
 • Sprøjtning langs kanter og kantsten på Jernaldervej 2 gange årligt
 • Beskæring af træer og buske udføres på timeløn eller efter nyt tilbud
 • Fejning af belægninger, veje og fortove udføres på timeløn
 • Arealerne passes, så de fremstår vedligeholdt. 
 • Aftalen kan til enhver tid opsiges, hvis en af parterne misligeholder den.

Hække og græsarealer, der tilhører og ligger ud for hver matrikel vedligeholdes ikke, det påhviler grundejerne selv. 

Hvis der er noget af dette, I ikke synes bliver opfyldt, bedes i henvende jer til bestyrelsen.

Hej. Vores hjemmeside bruger cookies - det gør alle hjemmesider. Sessionscookies bruges af tekniske årsager af vores leverandør one.com. Det er dem der sørger for at hjemmesiden virker, og sessionscookies hjælper til med at sende din forespørgsel til den rigtige server. Resten kigger vi ikke på, og vi sletter dem med jævne mellemrum. Det kan desværre ikke automatiseres. Tag ikke fejl, vi er glade for at du er her - men vi har ikke tid til at analysere hvad du lavede mens du var her.   Om grundejerforeningen og dine data