Kort over vores område

Følgende kort skitserer vores område (kortet findes også i vedtægterne)

Ifølge BBR.dk findes følgende adresser IKKE i vores grundejerforening.

  • Keltervej 2 + 4
  • Keltervej ulige numre
  • Romervej 52 (nedlagt, det er nu bål- og festplads)
  • Romervej 41
  • Romervej 45 og opad i ulige numre

Romervej 43 er i BBR registreret lidt underligt, men matrikelnummeret er 8dn, og det kan ses på kortet, at det er søen. Farven angiver også, at Romervej 43 IKKE er en del af grundejerforeningens areal.