Om Foreningen


Grundejerforeningen Romerriget er tinglyst grundejerforening for “det nye område” i Grauballe by.
Alle husstande er medlemmer, og vores opgaver består i vedligehold og forskønnelse af området vi bor i.

Vedligehold udgør veje i området – eksklusive Jernaldervej – og de grønne områder, som holdes pæne.
Grundejerne betaler et halvårligt kontingent, og ved årets regnskabsårets afslutning overføres evt. et beløb til vejfonden, som holdes på niveau med omkostningerne ved at genetablere belægning på alle tilhørende veje.

Området dækker alle husstande på Jernaldervej og Keltervej og Romervej i Grauballe.

Romerriget
CVR-nummer: 34517983
Status: Aktiv
Virksomhedsform: Frivillig forening

P-nummer: 1025582159
Status: Aktiv
Virksomhedsform: P-enhed