Om Foreningen

Grundejerforeningen Romerriget er tinglyst grundejerforening for alle husstande på Jernaldervej og Keltervej og Romervej i Grauballe by.

Alle husstande er medlemmer, og vores opgaver består i vedligehold og forskønnelse af området vi bor i.

Vedligehold udgør veje i området – eksklusive Jernaldervej – og de grønne områder, som holdes pæne.

Grundejerne betaler et halvårligt kontingent, og ved årets regnskabsårets afslutning overføres evt. et beløb til vejfonden, som holdes på niveau med omkostningerne ved at genetablere belægning på alle tilhørende veje.

Det præcise område kan ses som bilag til vedtægterne.

Romerriget
 
CVR-nummer: 34517983
Status: Aktiv
Virksomhedsform: Frivillig forening

P-nummer: 1025582159
Status: Aktiv
Virksomhedsform: P-enhed