Press "Enter" to skip to content

Om Foreningen

Grundejerforeningen Romerriget er tinglyst grundejerforening for “det nye område” i Grauballe by.
Alle husstande er medlemmer og vores opgaver består i vedligehold og forskønnelse af området vi bor i.
Vedligehold udgør veje i området – eksklusive Jernaldervej – og de grønne områder, som holdes pæne.
Grundejerne betaler et halvårligt kontingent, og ved årets regnskabsårets afslutning overføres overskuddet til vejfonden.
Området dækker alle husstande på Jernaldervej og Keltervej og de lige numre på Romervej i Grauballe.