Bestyrelsen

Formand

Bruno Tollund (Jernaldervej 2)
formand@gf-romerriget.dk

Næstformand

Brian Jensen (Keltervej 22)
naestformand@gf-romerriget.dk

Andre medlemmer

Thomas Hansen (Romervej 34) – vedligehold af vejbelægning og grønne områder
Thomas Blumensaat (Romervej 58) – kontakt til kommunen
Jytte Mikkelsen (Romervej 11)
Henrik Dalgaard Johnsen (Romervej 29)

Kasserer (udenfor bestyrelsen, uden stemmeret)

Birgitte Worm Due (Romervej 8)
kasserer@gf-romerriget.dk

Revisor (uden for bestyrelsen)

Siw Kromann Gunthel Høegh (Keltervej 16)
Revisor-suppleant Susanne Drachmann (Keltervej 6)

Suppleanter

Thomas Hamann Sørensen (Romervej 13)
Peder Lillelund (Romervej 2)