Press "Enter" to skip to content

Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Romerriget

Forslag til NYE vedtægter, sendt til godkendelse hos Silkeborg Kommune primo marts 2022, men vi har ikke fået en godkendelse fra dem endnu. Juristen hos kommunen havde ikke nogen umiddelbare indsigelser, men forslaget skal også godkendes i kommunens Planudvalg – vi kan forvente svar i slutningen af april 2022.

Vedtægtsændringen er derfor vedtaget af generalforsamlingen den 5/4-2022 på betingelse af, at Silkeborg Kommune godkender dem. Hvis de har rettelser, udsendes nyt forslag, hvorefter der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med afstemning. 

Forslag til nye vedtægter for GF Romerriget 2022