Kontingent

Kontingent udgør pt. kr. 1.400 pr. halvår og skal betales 1/1 (evt. primo januar) og 1/7. Indbetaling kan ske på en af følgende måder:

Bankoverførsel

Kontingentet kan betales via bankoverførsel til 9225 4587034803 (Spar Nord). Notér, hvilken adresse det drejer sig om!

Indbetalingskort

I kan få tilsendt et indbetalingskort på den email-adresse i har opgivet ved indmelding. Dette indbetalingskort kan tilmeldes betalingsservice.

Frister for indmeldelse:

  • For at modtage opkrævning til 1/1: senest 19/12 året før. 
  • For at modtage opkrævning til 1/7: senest 19/6.

Husk, når du modtager første indbetalingskort, skal det først betales manuelt og derefter evt. tilmeldes  til BS. Det er ikke nok kun at tilmelde til BS.

Det er husejers ansvar at sikre indmeldelse i foreningen ved at aflevere kontaktoplysninger til dataansvarlig og kasserer:

Kontaktoplysninger kan afleveres i en lukket kuvert, mrk. “Grundejerforening” hos kassereren (p.t. Romervej 8) eller sendes i en email til kasserer@gf-romerriget.dk.

Hvis ikke I får tilsendt et indbetalingskort (og gerne vil have det), så kontakt kasserer@gf-romerriget.dk.