Regnskaber

Regnskab 2018

Regnskab 2017

Regnskab 2016

De underskrevne regnskaber opbevares fysisk hos kassereren.

Alle regnskaber er underskrevet af bestyrelsen og revisoren.