Referater

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Romerriget 2022 (mgl. underskrifter)

– ingen generalforsamlinger afholdt i 2020 og 2021 grundet Covid-19 pandemien!

Referat af generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 2016